نگهداری تابلو سفال

نگهداری از خشت آماده برای تولید تابلو سفال

نگهداری از خشت های آماده شده برای تولید تابلو سفال های دست ساز و نقش برجسته و مراقبت از آنها برای جلوگیری از ترک خوردن. پس از آماده کردن خشت ها و خارج کردن آنها از کلاف باید خشت ها را از روی میز کار جابه جا کرد. خشتهای آماده شده را بر روی میزی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید